Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Osaamista, laatua ja turvallisuutta taksipalveluihin

Koulutuksen kesto on 21 tuntia. Koulutus on jaettu kolmelle päivälle. Koulutuksen voi suorittaa paikan päällä tai osaksi etänä, tarvitset laitteen toimivalla nettiyhteydellä ja kameran. Koulutus sisältää 7,5 tuntia käytännön opetusta, jolloin on oltava paikan päällä.

”Henkilö, jolla on ollut voimassa kumotussa taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) tarkoitettu taksinkuljettajan ajolupa ja jonka voidaan todentaa osallistuneen kyseisessä laissa tarkoitettuun lakisääteiseen koulutukseen tai jatkokoulutukseen, saa koulutustodistuksen käymällä erityisryhmien kuljettajakoulutuksen käytännön opetuksen kokonaisuudessaan.” Laki liikenteen palveluista 320/2017

Jos olet saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen, niin sinun tulee suorittaa koulutus kokonaisuudessaan. Sitä ennen myönnetty ajolupa oikeuttaa osallistumaan pelkkään käytännön opetukseen.

Koulutuksen avulla vahvistat osaamisesi erityistilanteissa, varmistat laadukkaan tekemisen ja luot turvallisen ilmapiirin asiakkaille.

Kelan kuljetuksia ajavien kuljettajien on suoritettava 31.12.2023 mennessä erityisryhmien kuljettajakoulutus. Monet kunnat saattavat vaatia koulutuksen suorittamista vielä sitä aiemmin.

 • Koulutuksen sisältö
  • Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen (7 h etä- tai lähiopetus)
   • Asiakaskohtaamisen tärkeys ja sen vaikutus asiakkaan kokemaan taksipalvelun laatuun
   • Erilaisten kommunikaatiokeinojen ja -menetelmien ymmärtäminen ja hallinta
   • Tietoisuus erilaisista liikunta- ja toimintarajoitteisista sekä muista erityistä tukea tarvitsevista asiakasryhmistä
   • Erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtäminen taksipalvelujen käyttämisen näkökulmasta
   • Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden, heidän yksilöllisen tuen ja avun tarpeensa tunnistaminen
   • Asiakkaiden avun tarpeisiin vastaaminen asiakaskokemuksen alkaessa, kuljetuksen aikana ja kuljetuksen päättyessä
   • Asiakkaan turvallisuuden tunteen edistäminen kuljetuksen aikana muun muassa turvallisella ajotavalla ja sovittamalla ajokäyttäytyminen erityistarpeet ja matkustusmukavuus huomioivaksi
   • Asiakkaan arvokkuuden ja yksityisyyden huomioiminen ja säilyttäminen myös avustettaessa
  • Liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen (3 h etä- tai lähiopetus, 7,5 h käytännön opetus)
   • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustaminen ajoneuvon luo pääsemisessä sekä ajoneuvoon ja siitä pois nousemisessa
   • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa käytettävien laitteiden ja niiden käsittelyn tuntemus
   • Pyörätuolin nostimen ja pyörätuolin kulkuluiskan käyttäminen
   • Pyörätuolin ja muiden apuvälineiden kiinnittäminen ajoneuvoon
   • Pyörätuolin käyttäjien avustaminen pyörätuoliin ja siitä pois nousemisessa sekä mahdollisten avustamisrajoitteiden huomioiminen
   • Työkoiran kanssa matkustavien liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa tarvittavat taidot
   • Työkoiran tehtävän ymmärtäminen sekä koiran käsittelyä ja kuljetusta varten tarvittavien tekniikoiden hallinta
   • Ikääntyneiden erityistarpeiden huomioiminen ja apuvälineiden käsittely sekä kuljettajan rooli ikääntyneiden avustajana
  • Koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset (3,5 h etä- tai lähiopetus)
   • Turvallisuus
   • Ajoneuvon merkintä, kuormitus ja turvalaitteet
   • Oppilaan kyytiin ottaminen ja kyydistä jättäminen
   • Matkustajaluettelon merkitys ja käyttö
   • Kuljettajan rooli liikennekasvattajana

Seuraavat koulutukset

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

26.-27.9. ja 29.9.2022 (Huom! ma, ti ja to)

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

pp.kk.2022