Taksiliikenteen yrittäjäkoe

Ilmoittaudu kokeeseen:

Järjestämme yrittäjäkokeita ympäri Suomen. Kysy kokeen järjestämisestä lähellä sinua!

Taksiliikenteen yrittäjäkokeeseen voi osallistua kun on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen hyväksytysti. Taksi-Instituutti järjestää kokeita Helsingistä Rovaniemelle. Laita viestiä ja sovitaan yrittäjäkoe lähelle sinua!

Kokeen aihepiirit, yhteensä 50 kysymystä

Aihepiiri

Kysymysten määrä

Taksiyrityksen kaupallinen johtaminen

8

Taksiyrityksen taloudellinen johtaminen

9

Taksiyrittäjyyteen liittyvä keskeinen ajoneuvoja ja liikennettä koskeva lainsäädäntö

4

Verotusta koskeva lainsäädäntö

5

Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö

4

Työllistämistä koskeva lainsäädäntö

4

Palkkaa koskeva lainsäädäntö

4

Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö

4

Eläkkeitä koskeva lainsäädäntö

4

Vakuuttamista koskeva lainsäädäntö

4

Seuraavat koulutukset

Taksiliikenteen yrittäjäkoe, Kajaani

4.10.2022

Taksiliikenteen yrittäjäkoe, Vantaa

11.10.2022

Taksiliikenteen yrittäjäkoe, Lappeenranta

13.10.2022

Kokeen ohjeet

 • osallistujien henkilöllisyys varmistetaan koetilaisuudessa voimassa olevalla henkilökortilla
 • kokeen valvoja tarkistaa henkilöllisyyden ja tunnistaa kokeeseen osallistujan
 • osallistumisoikeus varmennetaan yrittäjäkoulutuksen suoritustodistuksesta
 • kokeessa ei saa keskustella muun kuin Taksi-Instituutin henkilöstöön kuuluvan kanssa
 • koetilassa ei saa olla matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- ja tallennusvälineitä
 • koetilassa ei saa olla materiaaleja tai välineitä, joita voidaan käyttää kokeen suorittamiseksi osittain tai kokonaan vilpillisesti tai koekysymysten kopioimiseksi tai muutoin eteenpäin välittämiseksi
 • kokeen tekeminen toisen henkilön puolesta on kiellettyä
 • kokeen tai sen osien kopiointi ja tallentaminen millä tahansa tavalla on kiellettyä
 • edellä mainitut koetilassa kielletyt välineet ja keinojen käyttäminen tai käytön yrittäminen kokeessa katsotaan vilpiksi
 • kokeessa voi olla mukana painetussa muodossa oleva sanakirja
 • kokeen valvoja tarkastaa sanakirjan ennen kokeen aloittamista
 • kokeessa ei saa käyttää tulkkia
 • Taksi-Instituutin henkilöstöön kuuluvan lahjominen tai sen yrittäminen katsotaan vilpilliseksi menettelyksi
 • Taksi-Instituutin henkilöstö ilmoittaa kaikesta havaitsemastaan vilpillisestä toiminnasta Liikenne- ja viestintävirastolle
 • kokeen valvoja esittää kokeen arviointiperusteet osallistujille
 • kokeen suoritustapa on paperikoe
 • kokeessa on 50 kysymystä
 • koekysymykset ovat monivalintakysymyksiä
 • monivalintakysymyksissä on vain yksi oikea vastaus
 • vastaukseksi saa valita vain yhden vaihtoehdoista
 • oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen
 • väärästä vastauksesta saa 0 pistettä
 • vastaamatta jätetystä tehtävästä saa 0 pistettä
 • jos tehtävässä on valittu useampi kuin yksi vastausvaihtoehto, tehtävästä saa 0 pistettä
 • koetta saa tehdä 2 tuntia
 • kokeesta saa poistua heti, kun kokelas tuntee olevansa valmis
 • koepaperit kerätään suoraan pulpetilta
 • koe on hyväksytty, kun kokeesta saa vähintään 35 pistettä
 • kokeet arvioidaan viikon kuluessa kokeen suorittamisesta
 • koetulos lähetetään kokelaalle sähköpostitse
 • koetulos sisältää aihepiirikohtaiset pistemäärät ja tiedon siitä, onko koe hyväksytty vai hylätty
 • hyväksytyn koetuloksen lähettämisen jälkeen koulutusorganisaatio lähettää koetodistuksen postitse
 • todistus on paperinen
 • hylätyn tutkintosuorituksen voi uusia seuraavassa koetilaisuudessa
 • uusintoja voi suorittaa rajattomasti